Ada Logo

Asociace dramaturgů v audiovizi si klade za cíl svojí činností zvyšovat úroveň filmových, televizních a dalších audiovizuálních děl zejména výkonem práce DRAMATURGA. Svojí činností zvyšovat kvalifikaci dramaturgů a usilovat o obnovení původní filmové a televizní profese DRAMATURG, také profesních specializací např. HUDEBNÍ DRAMATURG, včetně definice a vymezení obsahu výkonu práce dramaturga (šéfdramaturga, kreativního producenta) a ukotvení role dramaurga zpět do procesu vývoje a výroby audiovizuálního díla.

SEKCE ADA

FILMOVÁ A TELEVIZNÍ DRAMATURGIE

FILMOVÁ A DIVADELNÍ DRAMATURGIE

DRAMATURGIE ANIMOVANÉ & DĚTSKÉ TVORBY

DRAMATURGIE DOKUMENTÁRNÍ TVORBY & NOVÝCH FORMÁTŮ

HUDEBNÍ DRAMATURGIE & DRAMATURGIE KOMPONOVANÉ HUDBY

ČLENSTVÍ V ADA

registrovat

PODPORA ČINNOSTI

Číslo účtu

115-1840257/0100

IČO

07265841

Aktuality