GARANTI SEKCÍ

Jana Kubíčková

Statutární ředitelka a předsedkyně asociace

Garant sekce filmové a televizní dramaturgie

Petr Kolečko

Garant sekce filmové a divadelní dramaturgie a místopředseda asociace

Miloš Kirschner

Garant sekce dramaturgie animované a dětské tvorby

Ivo Bystřičan

Garant sekce dramaturgie dokumentární tvorby a nových formátů

Alexandr Smutný

Garant sekce hudební dramaturgie a dramaturgie komponované hudby a revizor asociace

KONTAKT

email

info@asociacedramaturgu.cz

adresa

OPERO | Salvátorská 931/8.
Praha 1, 110 00

Napište nám